Saturday, 26 November 2011

Peribahasa bermula dengan huruf "A"

Ada air, adalah ikan.-Ada negeri tentulah ada rakyatnya.
Ada angin, ada pokoknya.-Segala sesuatu mestilah ada asal mulanya.
Ada beras, taruh dalam padi.-Rahsia hendaklah disimpan baik-baik.
Ada biduk, serempu pula.-Tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki.
Ada bukit, ada paya.-Ada baik, ada jahat; ada miskin, ada kaya.
Ada hari, ada nasi.-Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki.
Ada jarum hendaklah ada benangnya.-Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya.
Ada kerak, ada nasi.-Tiap-tiap suatu kejadian itu tentu ada bekasnya.

No comments:

Post a Comment