Friday, 2 December 2011

Peribahasa Yang Bermula Dengan Huruf "Z"

Zaman beralih, musim bertukar.-Segala sesuatu (peraturan, hukuman dan sebagainya) hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman.
Zaman Tuk Nadur berkajang kain.-Zaman yang telah lalu; sudah lama sekali.
Zaman puntung berasap.-Zaman yang telah lalu; sudah lama sekali lagi.
Zikir-zikir saja jatuhkah rezeki jatuh dari langit?-Rezeki tidak datang dengan hanya berdoa.

No comments:

Post a Comment